!!!! AUTOR ČLÁNKŮ NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘI  VÝROBĚ A NEVHODNÉM POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ !!!!   
„Zamilovat se do sebe - to je románek na celý život.“ Oscar Wilde